Najbardziej optymalną metodą windykacji należności przy minimalnych stratach finansowych. Windykacja  przedsądowa pomoże rozwiązać problem w spłacie zadłużenia na wzajemnie korzystnych warunkach dla dłużnika i wierzyciela. Dźwignia oddziaływającą na dłużnika jest elastyczny system restrukturyzacji zadłużenia (np. zaproponowanie nowego harmonogramu spłaty długu), korzystanie ze zniżki do jednorazowej opłaty, wykorzystywanie aspektów prawnych i możliwośc wyjść z długu a kredytobiorca powraca do wcześniej ustalonego harmonogramu płatności.

 

Rozstrzyganie sporów odbywa się w formie negocjacji.  Procedura i warunki spłaty płatności, oprocentowanie i monity w tym przypadku są ustalane na piśmie.

 

Zalety przedsądowej windykacji wierzytelności – dobry wynik w najkrótszym możliwym czasie.  Dzięki właściwemu podejściu, które gwarantujemy naszym klientom, zwrot należności odbywa się w maksymalnie krutkich terminach. Jest to również tańsza metoda w porównaniu do innych.

 

Głównymi czynnikami, które nasz specjalista używa w windykacji przedsądowej są:

  • Gromadzenie i systematyzacja danych dotyczących dłużnika
  • Wstępne powiadomienie o niespełnionym terminie. Wykonuje się przy użyciu różnych środków komunikacji: sms / email, portale społecznościowe i messenger.
  • Prowadzenie rozmów telefonicznych lub spotkań osobistych.
  • Doradztwo finansowe.
  • Kontrola płatności.

 

Jeśli ta metoda nie działa lub nie jest odpowiednia w konkretnej sytuacji, zalecamy przejście do kolejnego etapu cywilnoprawnego – egzekwowanie (postępowanie sądowe).