Produkcja wykonawcza jest jednym z głównych etapów odzyskiwania długów. Jest to procedura egzekucji orzeczenia sądowego, które jest przydzielone na wykonanie komornicze. Biorąc pod uwagę specyfikę postępowania egzekucyjnego, mechanizm windykacji może zostać opóźniony na czas nieokreślony.  Rolą CZK Inkasso jest kontrola i faktyczna realizacja wyroku sądowego w przypadku odmowy (lub braku działania) dłużnika w celu wypełnienia zobowiązań kredytowych nałożonych przez sąd.

 

Windykacja nie prowadzi żadnych samowolnych działań, tylko na podstawie przedstawionych dokumentów zebiera informacje i doradza pożyczkodawcy metody prawne w celu skutecznej windykacji, przeprowadza kontrolę i ocenę ryzyka związanego z windykacją.

 

Oferujemy:

– konsultacje w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych;

– przyspieszenie procedury windykacyjne dzięki otrzymaniu tytułu egzekucyjnego oraz przedstawienie go do komornika, negocjacje w sprawie dobrowolnego wykonania decyzji sądu, przygotowania planu działań wykonawczych;

– ocena perspektyw przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, poszukiwanie informacji o dłużniku;

– weryfikacja zgodności z prawem i ocena działań komornika oraz w razie konieczności, odwołanie, jego działania lub zaniechania;

– wdrożenie skutecznych środków w celu poszukiwania majątku dłużnika.

 

Wierzyciele zwracają się bezpośrednio do nas w celu konsultacji lub prowadzenie spraw, gdy występują trudności w wykonaniu decyzji sądu.  Nasi specjaliści posiadają  przeszkolenie prawne i wysokiej jakości zasoby informacyjne, które pozwalają im prowadzić działania w celu wdrożenia procedur windykacyjnych.

Zadaniem CZK Inkaso jest ochrona interesów wierzyciela.