Procedura potwierdzająca zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela w zakresie zwrotu należności finansowych, co oznacza uzyskanie decyzji sądu.  Procedura windykacji należności w sądzie pozwala na odzyskanie długów, nawet jeśli dłużnik odmawia się od ich spłaty.

 

Praktyka sądowa w sprawach dotyczących windykacji jest w większości przypadków pozytywna, o ile istnieją wystarczające dowody.  Jako dowód można użyć wszystkich podpisanych dokumentów (w tym harmonogramów spłat, umów, paragonów), umów ofertowych, korespondencji E-mail, wiadomości SMS, zeznań świadków i t.d.

 

Główna procedura windykowania długów za pośrednictwem sądu:

1) Zbieranie i sporządzanie wszystkich dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania finansowego

2) Przygotowanie pozwu i przekazanie go do sądu

3) Bezpośredni udział w rozprawach

4) Kontrola do podjęcia decyzji

 

Głównym celem jest potwierdzenie niespełnienia zobowiązań dłużnika.  Wszystkie niezbędne środki, w tym odsetki, grzywny i kary za korzystanie z kosztów kredytowych są pobierane z rachunku dłużnika.  Ponadto pieniądze wydane przez pożyczkodawcę na przeprowadzenie postępowania mogą zostać przeniesione na dłużnika.  Ten etap nazywa się produkcją wykonawczą.